Kalmar län

I Kalmar län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Kalmar Samhällsbyggnad och byggteknik Byggnadsingenjör-produktionsledare Industriellt utvecklingscentrum i Kalmar AB 400

 

Jämförelse med förra årets beslut.