Skåne län

I Skåne län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Klicka här för att se Skånes beviljade utbildningar. 

Jämförelse med förra årets beslut.