Jämtlands län

I Jämtlands län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Krokom Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Kuskutbildningen i Brukshästkörning Wången AB 200
Krokom Teknik och tillverkning Mathantverk; bagare, bär- frukt- och grönsaksförädlare, charkturist, mejerist Torsta AB 200
Östersund Data/IT Utvecklare inom .NET Kunskap & Kompetens i Sverige AB 400
Östersund Ekonomi, administration och försäljning Lönespecialist Iterum verksamhets- och individutveckling AB 300
Östersund Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Tandsköterska Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Umeå Universitet 325


Jämförelse med förra årets beslut.