Uppsala län

I Uppsala län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Enköping Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Trädgårdsmästare Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping 400
Uppsala Hotell, restaurang och turism TRAC - diplomerad resekonsult YrkesAkademin YH AB 400
Uppsala Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Behandlingsbedagog YrkesAkademin YH AB 400
Uppsala Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske
Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning YrkesAkademin YH AB 300


Jämförelse med förra årets beslut.