Så bedöms din ansökan

Här hittar du information om YH-ansökan.

Yrkeshögskolan är en flexibel utbildningsform. För att få en utbildning beviljad krävs att utbildningsanordnarens ansökan uppfyller ett antal kriterier, som MYH utgår ifrån när vi bedömer ansökningarna. Ansökan är vår huvudsakliga grund till bedömning. Bedömningen sker i två steg:

  • För det första bedöms om utbildningen kan ingå i yrkeshögskolan enligt lag och förordning, det vill säga den ramlagstiftning som MYH har. På grund av ramlagstiftningen lämnas ett större tolkningsutrymme för MYH när det gäller olika frågor som rör yrkeshögskoleutbildningar. I lag och förordning ingår ett antal bedömningskriterier. Dessa kan inte ändras av MYH. Nedan kan du se vilka bedömningsområdena är och en beskrivning av dem.

  • Om det är många utbildningsansökningar som uppfyller alla bedömningskriterier utsätts ansökningarna för konkurrens, det vill säga vi mäter hur väl utbildningen svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft och finansieras av arbetslivet. Alla bedömningskriterier ingår inte i denna mätning, eftersom några kriterier inte kan graderas. I vissa fall måste kriteriet uppfyllas helt, annars kan inte utbildningen ingå i yrkeshögskolan. En utbildningsansökan kan därmed bli beviljad med motiveringen att den i högre grad än andra ansökningar svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft eller finansieras av arbetslivet. Anledningen till att vi måste göra så beror på att vi får en specifik summa pengar från regeringen att fördela mellan olika utbildningar och därför kan vi inte bevilja alla ansökningar som uppfyller kraven.Vid jämförelse mellan ansökningar avseende i vilken grad den svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft eller finansieras av arbetslivet, sker detta oftast inom det aktuella utbildningsområdet.

I menyn kan du se information om hur vi bedömer din ansökan. Klicka på rubriken så kan du läsa en beskrivning av vad vi bedömer.