Arbetslivsanknytning

En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning, eftersom en stor del av utbildningsformen handlar om att den studerande ska få praktisk erfarenhet i sin utbildning och få jobb efter examen. Arbetslivet är både initiativtagare till utbildningar och kvalitetsgaranter under utbildningens gång för att utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av kompetens.

Vi bedömer

I ansökan ska det vara tydligt att:

  • Relevant arbetsliv har deltagit i framtagandet av utbildningen.
  • Arbetslivet medverkar i finansieringen av utbildningen.
  • Relevant arbetsliv deltar aktivt under utbildningens gång, till exempel som representanter i ledningsgruppen, som LIA-företag (det vill säga den studerande ska kunna genomföra den arbetsplatsförlagda delen av sin undervisning).

Tips!

Kontakta gärna dina arbetslivsrepresentanter i god tid innan ansökan.