Arbetsmarknadens efterfrågan

En yrkeshögskoleutbildning måste vara efterfrågad på arbetsmarknaden, eftersom en yrkeshögskoleutbildning ska leda till att den studerande får jobb efter examen eller till eget företagande och att arbetsgivarna får den kompetens de behöver.

Vi bedömer

  • Den ansökan som utbildningsanordnaren skickar in om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning måste kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden både regionalt och nationellt. Avsiktsförklaringarna ger också viktig information.

Så här jobbar MYH för att bedöma efterfrågan på en yrkeshögskoleutbildning:

  • Myndigheten för yrkeshögskolan har som sin uppgift att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Myndigheten tar del av analyser och rapporter som branschen tar fram samt rapporter och statistik från till exempel Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. 

  • Myndighetens omvärldsanalytiker tar också fram analyser som stöd för bedömningen av behovet av yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten har även egna branschkontakter och branschnätverk. Utöver detta träffar myndigheten representanter från arbetslivet. 
  • En del av myndighetens arbete med omvärldsanalys sammanfattas i så kallade områdesanalyser, rapporter som ger en överblick av utvecklingen inom olika branscher och det kompetensbehov utvecklingen medför. Du hittar områdesanalyserna här på myh.se under Publikationer> Yrkeshögskolan.
  • De så kallade avsiktsförklaringarna är i år integrerade med ansökan. I dessa ska bland annat uppgifter om anställningsbehov från utbildningen fyllas i utifrån vad anordnaren och referenspersonen kommit överens om. Utöver dessa uppgifter kan myndigheten komma att göra stickprovskontroller gällande t ex efterfrågan hos de personer som anordnaren angett som referenser.

Tips!

Innan du och det medverkande arbetslivet bestämmer er för att ansöka om en utbildning bör du som utbildningsanordnare undersöka om den hör hemma inom yrkeshögskolan, om det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden för den yrkesroll som utbildningen ska leda till, hur den tänkta utbildningen skulle matcha det faktiska utbudet av utbildningar och hur den tänkta regionala placeringen av utbildningen skulle passa in utbudet. Ta gärna del av följande underlag: MYH:s rapport Studerandes sysselsättning, samt det beviljade utbudet inom yrkeshögskolan Utbildningar inom yrkeshögskolan.