Geografisk placering

Myndigheten har i uppdrag att säkerställa god geografisk fördelning av yrkeshögskoleutbildningar. I bedömningen lägger vi därför vikt vid var den tänkta yrkeshögskoleutbildningen kommer att vara placerad. Detta beror på att efterfrågan av vissa utbildningar och yrken ser olika ut i olika delar av landet. Även om efterfrågan på ett visst yrke är mättat i ett geografiskt område, kan det finnas behov av samma yrke i en annan del av landet.

Vi bedömer:

  • Om det finns en tydlig efterfrågan av yrkeshögskoleutbildningen i regionen.
  • Om utbildningens geografiska placering är rimlig utifrån den yrkesroll som utbildningen leder till. Till exempel kan en gruvutbildning vara lämpligast där det finns gruvnäring.

Som ett led i arbetet med att bedöma lämplig geografisk placering samlar myndigheten årligen in information om det regionala kompetensbehovet från de regionalt utvecklingsansvariga i landets samtliga regioner.