Geografisk placering

I bedömningen lägger vi vikt vid var den tänkta yrkeshögskoleutbildningen kommer att vara placerad. Detta beror på att efterfrågan av vissa utbildningar och yrken ser olika ut i olika delar av landet. Även om efterfrågan på ett visst yrke är mättat i ett geografiskt område, kan det finnas behov av samma yrke i en annan del av landet.

Vi bedömer

  • Om det finns en tydlig efterfrågan av yrkeshögskoleutbildningen i regionen.
  • Om utbildningens geografiska placering är rimlig utifrån den yrkesroll som utbildningen leder till. Till exempel kan en gruvutbildning vara lämpligast där det finns gruvnäring.