Kvalitetsgranskning och tillsyn

Enligt förordningen om yrkeshögskolan ska myndigheten vid beslut beakta resultat från genomförd tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. Det innebär att vi, i de fall utbildningen man ansöker om har en föregångare, väger in uppgifter i beslutet om resultatet på utbildningen. Det gäller uppgifter om hur hög examensgraden är på utbildningen och hur stor andel som är sysselsatta efter examen. I de fall det finns en genomförd tillsyn eller kvalitetsgranskning på utbildningen vägs resultat från dessa in i beslutet.