Organisatoriska förutsättningar

Vissa organisatoriska förutsättningar måste finnas på plats för att man ska kunna få sin utbildning beviljad. Utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. I § 13 YHL anges att de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. 

Vi bedömer:

  • utbildningsanordnarens kompetens.
  • att anordnaren har ekonomiska förutsättningar att bedriva en yrkeshögskoleutbildning. I samband med detta genomförs en ekonomisk granskning.
  • hur utbildningsanordnaren arbetar med frågor kring jämställdhet och kränkande behandling.
  • hur utbildningsanordnaren arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.