Utbildningens upplägg och innehåll

För att en yrkeshögskoleutbildning ska bli beviljad ställs vissa krav på utbildningens upplägg och innehåll.

Vi bedömer

  • Om utbildningens upplägg säkerställer de studerandes möjligheter att nå utbildningens uppsatta mål.
  • Om utbildningen bygger vidare på kunskaper från nationella program inom gymnasieskolan.
  • Om utbildningen innehåller de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet. 
  • Om utbildningen leder till andra kunskaper, färdigheter och kompetenser än liknande utbildningar inom högskolan.
  • Om utbildningens krav på särskilda förkunskaper är genomtänkta och nödvändiga utifrån att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Om utbildningen innehåller en tydlig röd tråd där eventuella krav på särskilda förkunskaper tillsammans med utbildningens innehåll leder till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet.