Smala yrkesområden

I vårt regelverk ingår att vi kan bevilja en yrkeshögskoleutbildning inom ett smalt yrkesområde om det är av intresse för individen och samhället.

Vår definition av smala yrkesområden är:

Ett smalt yrkesområde är ett kvalificerat yrkeskunnande som är av betydelse för individen och samhället, utan att det finns ett uttryckligt arbetsmarknadsbehov. En utbildning inom ett smalt yrkesområde ska utveckla eller bevara ett yrkeskunnande som individen helt eller delvis kan försörja sig på.

För mer information kontakta gärna:
Myndighetens växel, telefon 010-209 01 00, eller Antje Russberg, utbildningshandläggare, Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon 010-209 01 04 och mail enligt principen förnamn.efternamn@myh.se.