Ansökningsomgång 2016 – Yrkeshögskoleutbildning

Ansökningswebben stängde den 6 september. Nu pågår bedömningsarbetet och beslut för YH-utbildningar med statsbidrag publiceras den 8 februari 2017.

Årets ansökningsomgång består av tre delar:

YH utan statsbidrag – Öppnade 17 maj, stängde 14 juni, beslut publicerades 31 augusti

YH med statsbidrag – Öppnade 17 maj, stängde 6 september, beslut publiceras efter årsskiftet

Trafikflygare – Öppnade 16 mars, stängde 19 april, beslut publicerades 14 juni