Ansökan Trafikflygare

MYH ska säkerställa att trafikflygarutbildningar inom yrkeshögskolan endast anordnas på platser där det finns miljömässiga och andra praktiska förutsättningar att bedriva sådan verksamhet. Utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan är ett särskilt uppdrag från regeringen och har ett eget ansökningsförfarande.

Ansökningsomgången gäller för dig som vill ansöka om statsbidrag eller särskilda medel.

Ansökan för trafikflygare (med statsbidrag) öppnade den 16 mars och stängde den 19 april. Besluten publicerades den 14 juni.

Du kan ansöka om att bedriva utbildning till trafikflygare i den ordinarie YH-ansökningsomgången, men då utan statsbidrag. Mer information hittar du här.