Avsiktsförklaring

I årets ansökningsomgång ska du som ansöker om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning skicka in avsiktsförklaringar från relevant arbetsliv. Detta gäller både om du söker om att ingå i yrkeshögskolan och få statsbidrag, och om du söker om att endast ingå.

Yrkeshögskolan (YH) är arbetslivets utbildningsform och YH-utbildningar ska fylla arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. För att säkerställa att arbetslivet varit med i framtagandet av YH-utbildningen och medverkar i utbildningens genomförande ska en avsiktsförklaring från arbetslivet bifogas ansökan i år. Avsiktsförklaringarna ersätter i stor utsträckning referenstagningen under bedömningsperioden.

I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika sätt haft eller kommer att ha med utbildningen att göra. Du som referensperson ombeds fylla i en avsiktsförklaring och den ska utbildningsanordnaren skicka in som en bilaga till ansökan. Är en referensperson angiven i flera ansökningar kommer denna att få fylla i en avsiktsförklaring för varje ansökan. Informationen i avsiktsförklaringarna hjälper myndigheten att bedöma hur stark arbetslivsanknytning utbildningen har.

I avsiktsförklaringen fyller man i de rutor som stämmer överens med det som man har för avsikt att göra. Med din underskrift intygar du vilka avsikter du har gällande aktuell utbildning. Avsikterna är en ambition och man förbinder sig inte till mer än man gjort tidigare år i samband med att myndigheten genomfört referenstagning.

Gör så här:

 • Du kan börja arbeta med avsiktsförklaringarna redan nu, men de ska inte skickas in förrän:
  - tidigast när ansökningsomgången stänger, och
  - senast den 28 juni för ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med studerandeavgifter (utan statsbidrag)
  - senast den 4 oktober (förlängd tid) för ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag eller särskilda medel.
 • Viktigt är att både diarienummer och ansökningsnummer anges (diarienumret får du när du skickar in ansökan och ansökningsnumret får du direkt när du börjar arbeta med din ansökan på webben).
 • De undertecknade avsiktsförklaringarna (samtliga som hör till en och samma utbildning) scannas in som ett eller fler samlade dokument beroende på hur stora dokumenten blir.
 • Dokumenten skickas som e-post till avsiktsforklaringar@myh.se med diarienumret som ämnesrad. Observera att även om ni ha scannat in avsiktsförklaringarna som flera dokument kan ni bifoga de i samma mejl. Om det inte är möjligt är det viktigt att ni i samtliga mejl anger diarienumret i ämnesraden.
 • Tänk på att avsiktsförklaringarna blir allmän offentlig handling när de skickas in till en myndighet.


Kontaktpersoner:
Anna-Karin Juhlén, telnr: 010-209 01 31, anna-karin.juhlen@myh.se
Jenny Andersson, telnr: 010-209 01 18, jenny.andersson@myh.se

Här hittar du avsiktsförklaringen. Du väljer själv vilken du vill använda. Den ena måste skrivas ut för att fyllas i, den andra kan man fylla i digitalt (tänk dock på att även den andra versionen måste skrivas ut för att undertecknas av er arbetslivsrepresentant). Observera att avsiktsförklaringen inte är redigerbar i vissa webbläsare, till exempel Microsoft Edge och Mozilla Firefox. Använd istället till exempel Google Chrome eller Internet Explorer alternativt spara ner avsiktsförklaringen på din dator innan du fyller i den.

Avsiktsförklaring (digitalt redigerbar) 

Informationsblad om avsiktsförklaringar till arbetslivet 

 

Avsiktsförklaring i word-format