Frågor och svar

Ansökningsomgång 2016 - Yrkeshögskoleutbildning

Ämnen:


 • Hur fyller jag i kursbeskrivningarna?

  Utförlig information kring hur ni fyller i kursbeskrivningarna hittar ni i den nyhet som myndigheten publicerade den 13 juni 2016. Nyheten hittar ni här.

 • Måste alla kurser ligga på samma SeQF-nivå som YH-examina?

  Nej, kurserna är bärare av det slutliga målet – examina/resultatet av lärande för hela utbildningen. För en del kurser finns en tydlig progression från mer grundläggande kunskaper till avancerade. Andra kurser har ett mer orienterande inslag för det verksamhetsområde som utbildningen avser. Det viktiga är att utbildningen, när den avslutas, har nått de kvalificerade kunskaper som avses med yrkeshögskolan och att innehållet bygger vidare på kunskaper från nationella program inom gymnasieskolan.

 • Vilken omfattning ska ett examensarbete ha?

  Det finns inget reglerat kring hur många poäng ett examensarbete minst ska ha, utan utgångspunkten är vad ni anser är lämpligt utifrån utbildningens upplägg och resultat av lärande.

 • Ska matrisen skickas in till myndigheten?

  Matrisen kan användas som stöd för att kvalitetssäkra hur kursmålen bidrar till examen. Det är frivilligt att skicka in matrisen, men vi ser gärna att ni gör det. Om ni väljer att skicka in den gör ni det efter att ansökan är inskickad och ni har fått ert diarienummer.

 • Får man komplettera efter att ansökan är inskickad?

  Om ansökan inte går att bedöma kommer MYH att kontakta berörd utbildningsanordnare för att begära en komplettering av ansökan i syfte att förtydliga aktuella beskrivningar, men inte i syfte att förbättra innehållet. När det gäller examenskrav kopplat till SeQF och särskilda skäl för förkunskapskrav, så kommer vi att öppna upp för kompletteringar under bedömningsperioden i de fall det finns tveksamheter eller uppenbara felaktigheter som beror på missförstånd. Detta för att säkerställa att underlaget är så korrekt som möjligt, och bedöms på rättvisa grunder utifrån att dessa områden är helt nya i årets ansökningsomgång och inte tidigare har bedömts.