Arbetsmarknadens efterfrågan

En yrkeshögskoleutbildning måste vara efterfrågad på arbetsmarknaden, eftersom en yrkeshögskoleutbildning ska leda till att den studerande får jobb efter examen eller till eget företagande och att arbetsgivarna får den kompetens de behöver.

Vi bedömer

  • Den ansökan som utbildningsanordnaren skickar in om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning måste kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden både regionalt och nationellt.

Så här jobbar MYH för att bedöma efterfrågan på en yrkeshögskoleutbildning:

  • Vi tar del av arbetsmarknadsrapporter som Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån tar fram, till exempel Var finns jobben? och Arbetskraftsbarometern, samt branschrapporter, till exempel från Svensk handel och Vinnova.
  • MYH:s omvärldsanalytiker gör yrkesanalyser utifrån samlat material. Dock görs inte analyser av alla yrkesroller.
  • När vi kontaktar de referenser från arbetslivet som ska finnas med i ansökan till en yrkeshögskoleutbildning undersöker vi deras konkreta efterfrågan. Kan efterfrågan tillgodoses genom andra utbildningsformer, till exempel gymnasieutbildning, högskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning?
  • MYH har egna branschkontakter och branschnätverk. Utöver detta besöker MYH arbetslivet eller på andra sätt träffar representanter från arbetslivet.

Tips!

Innan du fyller i och skickar in ansökan, läs gärna:

Se film om hur det fungerar med arbetsmarknadens efterfrågan inom YH.