Omvärldsfaktorer

Sådant som sker i omvärlden kan komma att påverka MYH:s bedömningar.

Vi bedömer

  • Om det under ansökningsomgången uppkommer ett extraordinärt behov nationellt kan detta påverka prioriteringen av vilka ansökningar som beviljas statligt stöd. Förutsatt att händelsen skapar en efterfrågan av yrkeshögskoleutbildningar.
  • Nya regleringar och beslut inom ett yrke kan påverka hur utbildningen till yrket ska utformas för att passa de nya kraven. Till exempel kan branschen kräva certifikat för en viss yrkesroll.