Organisatoriska förutsättningar

Vissa organisatoriska förutsättningar måste finnas på plats för att man ska kunna få sin utbildning beviljad.

Vi bedömer

  • MYH granskar tillsynsdokument i de fall det finns, som kan ge signaler om anordnarens möjlighet att organisatoriskt kunna bedriva en utbildning.
  • För att fastställa att anordnaren har ekonomiska förutsättningar att bedriva en yrkeshögskoleutbildning genomförs en kreditgranskning.

I ansökan ska det vara tydligt:

  • Hur utbildningsanordnaren arbetar med frågor kring jämställdhet och kränkande behandling.
  • Hur utbildningsanordnaren arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.
  • Hur utbildningen kommer att följa bestämmelserna som anges i 2-4 kapitlet förordningen om yrkeshögskolan. Frågorna i ansökningsformuläret är utformade för att ge tydliga svar på detta.