Referenstagning

Referenstagning sker för att bekräfta informationen i ansökan och genomförs på ett urval av de inkomna ansökningarna. Referenstagningen kan ske både via e-post och via telefonsamtal. I den samlade bedömningen kan referenstagningen bekräfta den faktiska efterfrågan av yrkeshögskoleutbildningen samt ge en bild av arbetslivsanknytningen.

Vi bedömer

  • Om informationen från referenserna stämmer överens med vad som angetts i ansökan.
  • Om relevant arbetsliv är engagerat i utbildningen.
  • Om det finns en konkret efterfrågan på utbildningen hos arbetslivet.
  • Om utbildningen leder till rätt kompetenser utifrån arbetslivets behov.

Tips!

  • Det är viktigt att de personer som anges i ansökan vet om att de finns med i ansökan och att de har blivit informerade om att MYH kan komma att kontakta dem.
  • Det är viktigt att det finns flera olika kontaktuppgifter till medverkande i utbildningens planering och genomförande samt att dessa är korrekta.