Utbildningens upplägg och innehåll

För att en yrkeshögskoleutbildning ska bli beviljad ställs vissa krav på utbildningens upplägg och innehåll.

Vi bedömer

  • Om utbildningens upplägg säkerställer de studerandes möjligheter att nå utbildningens uppsatta mål.
  • Om utbildningen bygger vidare på kunskaper från nationella program inom gymnasieskolan.
  • Om utbildningen innehåller de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet.
  • Om utbildningens urval är utformat så att den som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen antas oavsett behörighetsgrund.
  • Om utbildningen leder till andra kunskaper, färdigheter och kompetenser än liknande utbildningar inom högskolan.
  • Om utbildningens krav på särskilda förkunskaper är genomtänkta och nödvändiga utifrån att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Om utbildningen innehåller en tydlig röd tråd där eventuella krav på särskilda förkunskaper tillsammans med utbildningens innehåll leder till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet.

Tips!

Läs gärna MYH:s rapport Bedömning av yrkesroller och yrkesgrupper.