Ansökningsomgång 2017

Ansökan för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning öppnade den 16 maj och stängde den 7 september.

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om att bedriva YH-utbildning.

Ansökan är stängd. Beslut meddelas i januari.

Checklista inför ansökan

Just nu bedriver myndigheten ett arbete som går ut på att effektivisera ansökans- och bedömningsprocessen för utbildningsanordnare och för oss själva. Några nyheter blir verklighet redan i samband med årets ansökningsomgång, till exempel en förenklad hantering av avsiktsförklaringar. Fler förbättringar kommer, men introduceras först nästa år. Ett av målen med förbättringsarbetet är också att säkerställa att det bara är ansökningar som påvisar en stark efterfrågan och där medverkan från arbetslivet är tydlig, som slutligen skickas in. Som ett stöd för att du som ansöker om att bedriva YH-utbildning ska veta att din ansökan uppfyller kraven och klarar den tuffa konkurrensen, har vi tagit fram en checklista som kan vara bra att gå igenom innan du bestämmer dig för att lägga tid och resurser på att skapa en ansökan.

Checklista