Ansökningsomgång 2018 för YH

Nu är ansökningsomgång 2018 om att bedriva yrkeshögskoleutbildning stängd.

Ansökningsomgången öppnade den 18 april 2018. Man kunde ansöka om att bedriva:

  • Utbildning inom yrkeshögskolan
  • Kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan som försöksverksamhet
  • Yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag

 

Nedan och i menyn till höger hittar du information och anvisningar som var aktuella i ansökningsomgången.

Allmänt om ansökan

Det finns tre olika alternativ att skapa ansökningar: 

  • Bygger på föregående utbildning och kopierar uppgifter
  • Endast kopierar uppgifter ifrån föregående utbildning
  • Ny ansökan om utbildning

Läs mer om detta och se exempel på de olika alternativen i dokumentet Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. 

Ansökan sker på Mina sidor. För att kunna ansöka om att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan måste ni först göra en ansökan om användarkonto på Mina sidor.

Checklista inför ansökan

Myndigheten har tagit fram en checklista som kan vara bra att gå igenom innan ni bestämmer er för att lägga tid och resurser på att skapa en ansökan. Denna checklista finns även i Anvisningarna för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.