Ansökningsomgång 2019 för YH

Här kan du se de underlag som finns som stöd för ansökan samt vilka datum som gäller för kommande ansökningsomgång om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Tidsplan Ansökningsomgång 2019 för yrkeshögskolan

Anvisningarna publiceras Mitten av mars 2019
Ansökningswebben öppnar 9 april 2019
Ansökningswebben stänger 18 juni 2019
Beslut meddelas Januari 2020