Ansökningsomgång 2019 för YH

Här kan du se de underlag som finns som stöd för ansökan samt vilka datum som gäller för ansökningsomgång 2019 om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Två ansökningsomgångar

Den 9 april öppnar två ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan:

  • Ansökan om utbildning inom yrkeshögskolan
  • Ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag

Nedan och i menyn till höger hittar du den information och de underlag som finns som stöd för ansökan.

Tidsplan ansökningsomgång 2019 för yrkeshögskolan

Anvisningarna publiceras Mitten av mars 2019
Ansökningswebben öppnar 9 april 2019
Ansökningswebben stänger 18 juni 2019
Beslut om yrkeshögskoleutbildning utan
statsbidrag meddelas
28 aug 2019
Beslut om utbildning inom yrkeshögskolan
meddelas
Januari 2020