Frågor och svar

Ansökningsomgång 2019 – yrkeshögskoleutbildning.

Ämnen:


 • Hur fyller vi i antalet LIA-platser i ansökningsformuläret?

  I webbansökningsformuläret ska varje referensperson fylla i antalet LIA-platser som deras arbetsplats kan ställa upp med under en utbildningsomgång, oavsett antal LIA-kurser under utbildningen. Kan arbetsplatsen ta emot 1 person vid ett LIA-kurstillfälle under en utbildningsomgång så blir svaret på frågan 1. Detsamma gäller även om arbetsplatsen kan ta emot 1 person vid alla LIA-kurstillfällen under en och samma utbildningsomgång. Kan arbetsplatsen däremot erbjuda 2 personer LIA-plats vid ett eller flera LIA-kurstillfällen under en utbildningsomgång så blir svaret på frågan 2.

  När myndigheten beslutar vilka utbildningar som ska beviljas så vill myndigheten kunna se att utbildningen kan säkerställa att studerande på utbildningens alla LIA-kurser har en LIA-plats. Söker ni flera starter för en utbildning måste det finnas LIA-platser för alla studerande vid varje utbildningsomgång.

 • Är avsiktsförklaringarna bindande?

  Från och med ansökningsomgång 2017 är de så kallade avsiktsförklaringarna integrerade i webbansökan. Eftersom YH-utbildningar är arbetslivsdrivna är det viktigt att visa den sökta utbildningens arbetslivsanknytning i ansökan. I formuläret ska arbetslivets medverkan i framtagandet av YH-utbildningen och hur de avser att medverka i utbildningens genomförande framgå. 

  Fyll i uppgifterna som efterfrågas om referenspersonerna och klicka på knappen "Skicka". Era referenspersoner får då ett e-postmeddelande med en länk. Via länken kan referenspersonen välja att antingen bekräfta uppgifterna eller dementera dem. Observera att detta sker innan ni skickar in ansökan, det går inte att skicka in en ansökan om inte alla referenspersoners uppgifter är skickade. När myndigheten senare mottar ansökan, kommer vi att se om referenspersonernas uppgifter är bekräftade, demanterade eller obesvarade. Ni kan ändra uppgifter, lägga till eller ta bort referenspersoner fram till att ni skickar in ansökan.

 • Vilken omfattning ska ett examensarbete ha?

  Det finns inget reglerat kring hur många poäng ett examensarbete minst ska ha, utan utgångspunkten är vad ni anser är lämpligt utifrån utbildningens upplägg och resultat av lärande.

 • Får man komplettera efter att ansökan är skickad?

  Om ansökan inte går att bedöma kommer MYH att kontakta berörd utbildningsanordnare för att begära en komplettering av ansökan i syfte att förtydliga aktuella beskrivningar, men inte i syfte att förbättra innehållet. Detta för att säkerställa att underlaget är så korrekt som möjligt, och bedöms på rättvisa grunder.