Underlag som stöd för ansökan

Här hittar du underlag som stöd för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Innan ni väljer att påbörja arbetet med en ansökan om att få starta en yrkeshögskoleutbildning är det bra att använda dessa filer för att kontrollera hur många platser som redan finns beviljade och om utbudet är tillräckligt för att täcka efterfrågan:

Platser med slutår 2019-2025 efter utbildningsomgång innehåller detaljerad information om samtliga beviljade utbildningar inom yrkeshögskolan.

Platser med slutår 2019-2025 efter utbildningsinriktning (SUN5) visar på ett mer övergripande plan hur många platser som finns beviljade per utbildningsinriktning.

Checklista inför ansökan kan vara bra att gå igenom innan ni bestämmer er för att lägga tid och resurser på att skapa en ansökan. Denna checklista finns även i Anvisningarna för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2019 innehåller information om vad utbildningsanordnare bör tänka på i arbetet med ansökan. 

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2019

Ansökan starttidpunkt yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag är en kompletterande blankett som ska skickas in i samband med er ansökan om ni avser att starta utbildningen mellan januari och juni 2020. Blanketten skickas till registrator@myh.se senast den 20 juni 2019. Ange diarienumret som tilldelats er ansökan i ämnesraden.

De uppgifter som lämnas under rubriken arbetslivsanknytning är integrerade i webbansökan. Frågorna finns här:
Frågorna under rubriken arbetslivets medverkan 2019 (word)

Frågorna under rubriken arbetslivets medverkan 2019 (pdf)

Mall kostnadsbudget är en bilaga till anvisningarna. Mallen innehåller motsvarande uppgifter som finns i webbansökan och kan användas som hjälp och stöd, men är inget som ska skickas in.