Ansökningsomgång 2020 för YH

Två ansökningsomgångar

Den 7 april öppnar två ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan:

  • Ansökan om yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag 
  • Ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag

Tidsplan ansökningsomgång 2020 för yrkeshögskolan

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar 7 april 2020
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stänger 20 maj 2020
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag stänger 16 juni 2020
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag meddelas Augusti 2020
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas Januari 2021