Ansökningsomgång 2020 för YH

Ansökningsperioden för yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar 15 april och förlängs till 14 september. I årets ansökan ska ni inte skicka in information om referenspersoner för arbetslivets medverkan (avsiktsförklaring). Detta på grund av den rådande situationen med Corona-viruset. Ni kommer däremot att behöva beskriva hur samverkan med arbetslivet sett ut i framtagandet av utbildningen och ansökan. Ni skall även ange vilka företag som ingått i arbetet och hur ni säkerställer att de studerande har tillgång till LIA-platser (om utbildningen innehåller LIA). En annan förändring för årets ansökan är att kostnadsbudget enbart skickas in om man söker statsbidrag eller särskilda medel över/under schablon.

För ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag pågår ansökningsperioden från 15 april till 20 maj. Kostnadsbudget måste bifogas denna ansökan.

Samtliga ansökningar skall skrivas på svenska.

Tidsplan ansökningsomgång 2020 för yrkeshögskolan

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag öppnar 15 april 2020
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stänger 20 maj 2020
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag meddelas Juni 2020
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag stänger 14 september 2020  
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas digitalt på Mina sidor samt på myh.se  19 januari 2021 från kl 10.00

 

Viktig information med anledning av Coronaviruset finns på sidan Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av Coronaviruset (sidan uppdateras kontinuerligt).