Underlag som stöd för ansökan

Här hittar du underlag som stöd för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Checklista

Checklista inför ansökan kan vara bra att gå igenom innan ni bestämmer er för att lägga tid och resurser på att skapa en ansökan. Denna checklista finns även i Anvisningarna för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Instruktion till ansökan

Under 2020 färdigställs utvecklingsarbetet med myndighetens nya webbansökan. Vi kommer i och med detta inte att publicera separata anvisningar. Framöver kommer instruktioner att finnas tillgängliga året runt. Detta arbete är i dagsläget inte klart och därför hänvisar vi till tidigare års anvisningar. I den nya webbansökan kan vissa frågor komma i en annan ordning än tidigare, men innehållet är i stort sett detsamma. Det tillkommer även några nya frågor bland annat: 

  • Faktorer som påverkar efterfrågan: Motivera varför denna utbildning är efterfrågad och varför inte redan beviljat utbildningsutbud räcker till (max 5000 tecken).
  • Faktorer som påverkar efterfrågan: Redogör och kryssa i det eller de alternativ som påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen och fyll sedan i fritext (max 1000 tecken/val) utifrån varje ikryssat val. Detta gäller både negativ och positiv påverkan. De olika faktorerna är lagförändringar, konjunkturen, politiska beslut, klimat och miljö, teknisk utveckling, generationsväxling, andra branscher och andra trender/tendenser.
  • Utbildningens genomförande - bygga på tidigare ansökan: Beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Om tidigare utbildning fått kritik i samband med tillsyn eller kvalitetsgranskning, beskriv vilka åtgärder ni vidtagit för att åtgärda detta. 

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2019   

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2019

Arbetslivets medverkan i utbildningen

De uppgifter som lämnas under rubriken arbetslivsanknytning är integrerade i webbansökan. Frågorna finns här:
Frågorna under rubriken arbetslivets medverkan (word)

Frågorna under rubriken arbetslivets medverkan (pdf)