Underlag som stöd för ansökan

Här hittar du underlag som stöd för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Checklista

Checklista inför ansökan är bra att gå igenom innan ni bestämmer er för att lägga tid och resurser på att skapa en ansökan. 

Instruktion till ansökan

Under 2020 har utvecklingsarbetet med myndighetens nya webbansökan färdigställts. Vi kommer i och med detta inte att publicera separata anvisningar, istället kan du ta del av demoversioner av ansökan som finns tillgängliga året runt. I den nya webbansökan tillkommer några nya frågor och vissa frågor kan komma i en annan ordning än tidigare, men innehållet är i stort sett detsamma. Det finns även en guide med vanliga frågor kring ansökan på Mina sidor. 

Demoversion av ansökan med statsbidrag

Demoversion av ansökan utan statsbidrag

Guide med frågor till ansökan om yrkeshögskoleutbildning 

Arbetslivets medverkan i utbildningen

De uppgifter som lämnas under rubriken arbetslivsanknytning är integrerade i webbansökan. Frågorna finns här:
Frågorna under rubriken arbetslivets medverkan (word)

Frågorna under rubriken arbetslivets medverkan (pdf)

Budgetmall 

Denna budgetmall används för att göra en kostnadsbudget som sedan bifogas vid ansökan.