Ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Nu kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten omfattar ytterligare 160 utbildningsplatser delade på två utbildningsomgångar, den första med möjlighet till start i januari 2021. Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för att trygga den framtida tolkförsörjningen.

Ansökan och stödunderlag

Datum för ansökan

Ansökan 18 augusti–17 september
Beslut Vecka 43

Information med anledning av Coronaviruset

Viktig information med anledning av Coronaviruset finns på sidan Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av Coronaviruset.

Mer information

Här finns allmän information om yrkeshögskolan. Har du frågor kan du mejla till tolk@myh.se eller ringa vår växel på telefon 010-209 01 00.