Ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

För närvarande pågår ingen ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Mellan den 18 augusti och 17 september 2020 kunde utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan är en del av regeringens åtgärdspaket för att trygga den framtida tolkförsörjningen. Försöksverksamheten omfattar ytterligare 160 utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar, den första med start i januari 2021.

Mer information

Har du frågor kan du mejla till tolk@myh.se eller ringa vår växel på telefon 010-209 01 00.