Underlag som stöd för ansökan

Här finns underlag som stöd för ansökan om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Checklista 

Det finns en checklista som är bra att gå igenom innan ni bestämmer er för att lägga tid och resurser på att skapa en ansökan. Checklistan gäller generellt för yrkeshögskoleutbildningar och inte enbart för kontakttolkutbildning.

Checklista innan ansökan

Instruktion till ansökan

Ansökan sker via "Mina sidor", som är vår webbaserade tjänst för den som är utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer. 

På "Mina sidor", finns en guide med vanliga frågor och svar kring ansökan.

Guide till ansökan om statsbidrag för att ingå i försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan 

Budgetmall

En budgetmall ska skickas in om ni söker statsbidrag eller särskilda medel över eller under schablon.

Budgetmall

Ansök om organisationskonto

För anordnare som saknar konto på Mina sidor

För att kunna ansöka om statsbidraget ska ni först göra en ansökan om organisationskonto, om ni inte har ett sådant sedan tidigare vad gäller yrkeshögskoleutbildningar.

Ansök på "Mina sidor" genom att registrera den organisation ni företräder via länken "Ansök om organisationskonto".

Formuläret ska skrivas under och skickas in till:

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås

För nuvarande eller tidigare utbildningsanordnare av tolkutbildningar inom folkbildningen

Ni som är eller har varit utbildningsanordnare av tolkutbildningar inom folkbildningen och som inte har ett organisationskonto för yrkeshögskoleutbildningar ska kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan via e-post info@myh.se. Ange organisationsnummer i mejlet så kontaktar vi er så får ni vidare instruktioner om organisationskonto för yrkeshögskoleutbildningar.

För anordnare med organisationskonto för andra tjänster

Har organisationen redan ett organisationskonto för andra tjänster på Mina sidor ska ni ansöka om den nya rollen "ansöka/bedriva yrkeshögskoleutbildning".

Mer information

För mer information, se minnesanteckningarna från webbinariet den 26 augusti samt våra filmer om försöksverksamheten.