Extra och snabba ansökningsomgångar i maj 2020

Foto: Scandinav

MYH genomför en tillfällig satsning på yrkeshögskolan under 2020, i GD har ordet kan du läsa om bakgrunden till detta och hur mycket medel det rör sig om. Satsningen omfattar följande:

1. öka volymen kurser och kurspaket inom YH (Ansökan öppen från 11 maj)
2. öka volymen på befintliga YH-utbildningar (Ansökningsomgången öppnade 4 maj)
3. samt genomföra ett försök med så kallad YH-flex (validering av stor del av utbildning och möjlighet att komplettera till examen)

Under maj kommer snabba ansökningsomgångar att genomföras för de två första delarna, det vill säga öka volymen på kurser och kurspaket inom YH respektive öka volymen på befintliga utbildningar.  

När det gäller YH-flex så pågår arbete med att utveckla modeller för hur detta ska genomföras. Här kommer det att dröja lite längre innan vi kan återkomma med en procedur för intresseanmälan för deltagande i försöksverksamheten.

Observera att denna tillfälliga satsning och de ansökningsomgångar som genomförs kopplat till den inte påverkar den ordinarie ansökningsomgången om att bedriva YH.

Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Ansök om ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

Extra ansökan för korta utbildningar inom yrkeshögskolan

Information om den ordinarie ansökningsomgången inom yrkeshögskolan