Extra och snabba ansökningsomgångar i maj 2020

Foto: Scandinav

MYH genomför en tillfällig satsning på yrkeshögskolan under 2020, i GD har ordet kan du läsa om bakgrunden till detta och hur mycket medel det rör sig om. Satsningen omfattar följande:

1. öka volymen kurser och kurspaket inom YH
2. öka volymen på befintliga YH-utbildningar
3. samt genomföra ett försök med så kallad YH-flex, validering av stor del av utbildning och möjlighet att komplettera till examen. 

Observera att denna tillfälliga satsning och de ansökningsomgångar som genomförs kopplat till den inte påverkar den ordinarie ansökningsomgången om att bedriva YH.

Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Ansök om ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

Extra ansökan för korta utbildningar inom yrkeshögskolan

Ny försöksverksamhet öppnar för snabbare väg till YH-examen (YH-flex) 

Information om den ordinarie ansökningsomgången inom yrkeshögskolan