Resultat ansökningsomgång 2009 - Yrkeshögskoleutbildning

Under hösten 2009 har det pågått en ansökningsomgång för utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för yrkeshögskolan. 851 ansökningar inkom till myndigheten och arbetet med att bedöma ansökningarna har pågått sedan november. 297 nya Yh-utbildningar har nu beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2010 eller våren 2011.