Resultat ansökningsomgång 2011 - Yrkeshögskoleutbildning

Här presenteras resultatet av ansökningsomgång 2011 för yrkeshögskolan. Du kan bland annat se vilka utbildningar som ansökte om att få ingå i yrkeshögskolan och vilka som beviljades stöd, samt information om omfattning, studieort, studieform, antal platser med mera.

Under hösten 2011 har det pågått en ansökningsomgång för utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för yrkeshögskolan. 1 127 ansökningar inkom till myndigheten och arbetet med att bedöma ansökningarna har pågått sedan september. 330 nya Yh-utbildningar har nu beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start under hösten 2012.