Resultat ansökningsomgång 2012 - Yrkeshögskoleutbildning

Här presenteras resultatet av ansökningsomgång 2012 för yrkeshögskolan. Du kan bland annat se vilka utbildningar som ansökte om att få ingå i yrkeshögskolan och vilka som beviljades stöd, samt information om omfattning, studieort, studieform, antal platser med mera.

De 311 utbildningar som myndigheten har möjlighet att bevilja motsvarar cirka 8 300 studerandeplatser per utbildningsomgång. Besluten innebär att det totala antalet årsplatser inom yrkeshögskolan beräknas öka med cirka 2 000 mellan 2012 och 2013.

Flest platser har beviljats inom områdena Ekonomi, administration och försäljning, Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Data/IT.
Stockholm, Västra Götaland samt Skåne är de län som tilldelas flest studerandeplatser. Om man ser till antal studerandeplatser fördelat per invånare (20-64 år) är det Jämtland, Västernorrland och Jönköping som får flest platser i denna ansökningsomgång. Om man också räknar med de sedan tidigare beviljade utbildningarna får Västernorrland, Kronoberg och Dalarna flest antal studerandeplatser per invånare (20-64 år).

Cirka 40 procent av de ansökningar som kommit in bygger på en redan befintlig utbildning (enligt utbildningsanordnarnas egna uppgifter) och cirka 60 procent av de inkomna är helt nya utbildningar hos utbildningsanordnaren. Av de utbildningar som uppgavs bygga på befintliga utbildningar blev cirka 43 procent beviljade och av dem som uppgavs vara nya utbildningar blev cirka 20 procent beviljade.

Med de beslut som fattas i denna ansökningsomgång ökar andelen distansutbildningar från drygt 12 procent till ca 15 procent. Störst andel distansutbildningar finns inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Exempel på yrkesroller som inte tidigare utbildats inom yrkeshögskolan och som nu beviljas är bland annat synrehabilitör, centrumledare och arbetsmiljöingenjör.