Resultat ansökningsomgång 2013 - Yrkeshögskoleutbildning

Här presenteras resultatet av ansökningsomgång 2013 för yrkeshögskolan. Du kan bland annat se vilka utbildningar som ansökte om att få ingå i yrkeshögskolan och vilka som beviljades stöd, samt information om omfattning, studieort, studieform, antal platser med mera.

När 2013 års ansökningsomgång stängde i september hade 1 186 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2014 eller våren 2015 skickats in. Myndigheten har under hösten behandlat ansökningarna och idag presenteras resultatet.

Av de inkomna ansökningarna beviljas 377 utbildningar motsvarade ca 10 300 studerandeplatser per utbildningsomgång. Detta motsvarar knappt 31 procent av de sökta platserna.

Flest platser beviljas inom utbildningsområdena Teknik och tillverkning (1 948 platser), Ekonomi, administration och försäljning (1 778 platser), tätt följt av Data/IT (1 711 platser).

De län som i denna ansökningsomgång tilldelas flest platser är Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessa tre län tilldelas tillsammans ca 6 000 platser per omgång. Sett till antal studerandeplatser fördelat per invånare (20-64 år) är det Västernorrland, Kalmar och Skåne som beviljas flest platser i denna ansökningsomgång.

Andelen distansutbildningar ökar något. Drygt 16 procent av det totala antalet studerandeplatser inom yrkeshögskolan genomförs på utbildningar som bedrivs på distans. Störst antal studerandeplatser med distansupplägg finns inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Teknik och tillverkning.

Exempel på nya yrkesroller som tillkommit i och med denna ansökningsomgång, och som inte tidigare utbildats inom yrkeshögskolan är bland annat besiktningstekniker, flyginstruktör och helikopterpilot.

I dokumenten nedan är det möjligt att ta del av ytterligare fakta om resultatet av ansökningsomgången. Excelfilerna visar vilka utbildningar som beviljats fördelat på utbildningsområde och län. Det finns även diagram för att beskriva resultatet, dels sett till enbart de beslut som omfattar denna ansökningsomgång och dels utifrån befintliga plus nya platser, det vill säga det totala antalet platser inom yrkeshögskolan efter besluten i denna ansökningsomgång.