Södermanlands län

I Södermanlands län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Område Utbildning Anordnare YH-poäng
Nyköping Ekonomi, administration och försäljning Medicinsk Sekreterare Campus Nyköping 400
Nyköping Hotell, restaurang och turism Köksmästare Campus Nyköping 200
Nyköping Teknik och tillverkning El- och avioniktekniker Nyköpings kommun - Flygteknik technical training 100
Nyköping Teknik och tillverkning Flygtekniker Nyköpings kommun - Flygteknik technical training 400

 

Diagram för jämförelser med andra län.