Resultat ansökningsomgång 2016

Här presenteras resultatet av ansökningsomgång 2016 för yrkeshögskolan.

Du kan bland annat se vilka utbildningar som ansökte om att få ingå i yrkeshögskolan och vilka som beviljades stöd, samt information om omfattning, studieort, studieform med mera.

Klicka på länkarna i menyn till höger för att se information för varje län.

Statistik över resultatet

Webblänk till karta som visar hur YH-platserna med avslut 2017–2023 är fördelade över länen.

Webblänk till karta som visar länsvis hur YH-platserna fördelar sig per 10 000 invånare 20–64 år.
(Man kan klicka på kartorna och då får man upp statistikinformation om respektive län. Informationen syns i en ruta som går att förstora.
Klicka på plus- och minustecknen i övre vänstra hörnet för att förstora och minska kartan. Klicka på hussymbolen för att återgå till kartans ursprungliga läge.) 

Excelfiler med alla beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun
Excelfiler med alla beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn

Excelfil med beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn

Diagram över hur befintliga och nya platser med avslut 2017–2023 har fördelat sig procentuellt på utbildningsområdena

Diagram över hur befintliga och nya platser med avslut 2017–2023 har fördelat sig på länen samt per 10 000 invånare

Samtliga diagram för beslut i årets ansökningsomgång