Gotlands län

Inga ansökningar beviljades detta år i Gotlands län.

Jämförelse med förra årets beslut.