Resultat ansökningsomgång 2010 - Yrkeshögskoleutbildning

Under hösten 2010 har det pågått en ansökningsomgång för utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för yrkeshögskolan. 885 ansökningar inkom till myndigheten och arbetet med att bedöma ansökningarna har pågått sedan september. 235 nya Yh-utbildningar har nu beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start under hösten 2011.