För företag och organisationer

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskole-
utbildningar som startar och hur de är upplagda. Det finns även stora möjligheter att påverka under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid.

Stor bredd

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela landet och inom de flesta områden. Det är allt från ekonomi och administration till teknik och tillverkning, men också exempelvis IT, turism, sjukvård, lantbruk, media och design.

Utbildningarna drivs av olika utbildningsanordnare som måste ansöka om att ingå i yrkeshögskolan. Anordnarna kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, och vi utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

De allra flesta utbildningar är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.

Effektiva utbildningar

Utbildningarna är lite kortare än traditionell högskola, ofta ett till tre år långa. De håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).

Medelåldern på utbildningarna är 29 år, och de flesta som går på yrkeshögskolan har jobbat några år eller studerat på högskolan tidigare.

Alla utbildningar styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet.

Engagera dig och påverka yrkeshögskolan

Som arbetsgivare kan du påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning. Yrkeshögskolan är alltså en fantastisk plattform där du kan ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens, från dag ett efter examen.

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny. Du kan också påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch.

Här kan du söka efter utbildningsanordnare inom det område där du behöver kompetens