Anna Appelqvist tar emot på LIA

– För oss är det viktigt att ta emot LIA-praktikanter. Vi kan testa personer inför en anställning, men också visa omvärlden att det finns möjlighet att få jobb inom modebranschen på orten. Det blir en överlevnadsfaktor, säger Anna Appelqvist, inköpschef på Gina Tricot i Borås.

Anna Appelqvist blev kontaktad av en yrkeshögskola som bedriver utbildningar inom design och mode. Hon tycker att det är viktigt att vara öppen för den här typen av förfrågningar och uppmanar andra att själv kontakta en yrkeshögskola inom sitt verksamhetsområde om de inte fått frågan om att ställa upp som LIA-värd.

– Det finns stora synergieffekter. Att ta emot LIA-praktikanter är minst lika utvecklande för dig och ditt företag, och du blir uppdaterad runt den senaste kunskapen.

Praktik på djupet

Anna Appelqvist gillar att praktiken på en yrkeshögskola är förhållandevis lång. Den kan vara i två månader, vilket gör det möjligt att gå på djupet. Kortare praktiker kan bli en belastning.

Hon intervjuar alltid flera personer innan några väljs ut för en LIA-praktik. En praktikperiod ska vara givande för båda parter men ska inte användas istället för en anställning.

– Det kräver ansträngning från vår sida att se till så att praktiken rimmar med de teoretiska kurserna. Vårt mål är att personen ska koppla ihop teorin med verkligheten och förstå varför han eller hon har lärt sig någonting.

Påverkar utbildningens innehåll

Förutom LIA-samarbete träffar Anna Appelqvist skolans ledning och disktuterar utbildningens innehåll. Yrkeshögskolans utbildningar ska ju anpassas efter arbetslivets behov.

– Möjligheten att påverka är toppen, det gör att jag kan trygga mina anställningar ännu mer.

 

Vill du erbjuda LIA-plats?

Kontakta en skola som bedriver utbildning inom ditt verksamhetsområde.

Du hittar utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsanordnare här