Elisabeth Luts sitter i en ledningsgrupp

Elisabeth Luts är enhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har suttit i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör sedan 2002.

 I början var det mycket operativt arbete som att planera LIA-praktiker, men numera ägnar sig Elisabeth Luts mer åt strategiskt arbete som att påverka utbildningens innehåll. Hon lovordar yrkeshögskolans lyhördhet för branschens önskemål.

– Det är fantastiskt att med relativt kort varsel kunna anpassa en utbildning efter verksamhetens behov. Till exempel drog skolan ner lite på engelskan till förmån för patientklassifikation.

Engagemanget stöds

Elisabeth Luts deltar också vid muntliga tester på antagningarna. Just nu rullar sex stycken utbildningsomgångar och totalt lägger hon ca 7-8 procent av sin arbetstid på sitt ledningsgruppsarbete. Hon har ett tydligt uppdrag och mandat från HR-avdelningen att representera sjukhuset.

– Mitt engagemang stöds helhjärtat av sjukhusledningen. Det är ju ovärderligt att få utbildad personal direkt anpassad till verksamheten.

Elisabeth Luts tycker att det är väldigt roligt att sitta i ledningsgruppen. En stor poäng är att kommunikationen mellan bransch, skola och studerande blir bättre och hon kan förklara och förtydliga verksamheten.

Engagemanget betalar sig

Hon tycker att den som är intresserad av att engagera sig i en ledningsgrupp ska ta kontakt med en yrkeshögskola inom sitt verksamhetsområde.

– En sådan fråga tas alltid emot positivt. Och engagemanget är väl investerad tid!

 

Vill du engagera dig i en ledningsgrupp?

Kontakta en skola som bedriver utbildning inom ditt verksamhetsområde.

Du hittar utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsanordnare här