Nils Mårtensson anställer studerande

– Yrkeshögskolan har varit en enormt viktig rekryteringsbas för oss de senaste åren. Utan den hade vi inte kunnat expandera i samma takt, säger Nils Mårtensson, CEO på Mårtensson Consulting.

Nils Mårtensson har anställt automationsingenjörer och framhåller LIA-praktikerna som nyckeln till en god rekrytering. Under praktiken lär han känna personen och kan utveckla och förfina det som lärts ut på lektionerna.

– Vi har haft en LIA-praktikant varje år de senaste fem åren, fyra av dem har vi anställt.

Skapar jobbmöjligheter tillsammans

Om Nils Mårtensson känner sig trygg med LIA-praktikanten blir han mer offensiv i sitt eget säljarbete. På så vis skapar de möjligheter till mer jobb tillsammans. 

– Både personen och företaget utvecklas under LIA-perioderna och det övergår ofta till en anställning efter utbildningens slut på ett naturligt sätt.

Förutom att anställa från yrkeshögskolan brukar en person från företaget undervisa i användarvänlighet. Det är ett ytterligare sätt att påverka kompetensen som kommer ut.

Yrkeshögskolan nummer ett

Nils Mårtensson tycker att personer från yrkeshögskolan har ett väldigt fokus och han kan varmt rekommendera andra arbetsgivare att anställa därifrån.

– För mig är yrkeshögskolan nummer ett jämfört med andra vägar till rätt kompetens.

 

Här hittar du personer med yrkeshögskolekompetens

Sök efter utbildningar inom ditt verksamhetsområde och kontakta skolan.

Utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsanordnare