Per Magnusson har startat en utbildning

Per Magnusson satt som chef för automationsgruppen på Oskarshamns kärnkraftverk och funderade på hur personalförsörjningen skulle lösas på sikt. Företaget hade flera vakanser och pensionsavgångar som närmade sig. Dessutom var man i behov av en särskild kompetens som inte kunde fås genom att anställa gymnasieingenjörer eller civilingenjörer från högskolan.

– Jag var med i ett utvecklingsråd på en gymnasieskola i Oskarshamn när vi fick reda på att grannkommunen skulle lägga ner en utbildning inom automationsteknik. Jag och rektorn fick kontakt med en lärare därifrån som ville driva utbildingen vidare i någon form.

Samverkade med flera företag

Per Magnusson kontaktade fler företag i regionen, bildade en ledningsgrupp och tillsammans med gymnasieskolan där han var aktiv formade man en ny utbildning utifrån embryot. Genom att lägga till kurser inom mätteknik, ellära och reglerteknik skapades en kvalificerad och eftergymnasial utbildning som motsvarade allas krav och behov. Ansökan om att få starta yrkeshögskola beviljades och nu var det bara att börja utbilda exakt den kompetens som behövdes.

Att flera företag går samman är nödvändigt för att utbildningen ska hålla över tid.

– Du kan inte anställa alla från en utbildning själv, men rekryteringsbasen måste finnas där när du behöver den som mest. Det år du inte anställer gör någon annan det.

En bredare utbildning lockar också fler sökande eftersom personen inte blir låst.

– Individer rör på sig av olika anledningar. För att bli attraktiv kan du inte motarbeta rörligheten på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskolan bygger dessutom på att en stor del av lärandet sker ute på en arbetsplats (LIA). Beroende på individens intresse och bostadsort måste det finnas möjlighet att praktisera på olika ställen för att det ska kännas intressant att söka. En annan viktig faktor är marknadsföring. Ju fler företag och organisationer som är involverade desto mer välkänd blir utbildningen.

Samverkade med skola

Ylva Alexandersson

Ylva Alexandersson var rektorn som Per samarbetade med för att driva utbildningen.

– Om man kombinerar rätt teknik med rätt utbildning är det få länder som kan producera till så låg kostnad som Sverige. Därför flyttar många företag hem sin produktion igen, säger hon.

Näringsliv och skola måste arbeta ihop. Hon ser gärna att fler arbetsgivare närmar sig lämpliga skolor och utvecklar behovsanpassade utbildningar.

– Det tjänar alla på. Yrkeshögskolan är en fantastisk plattform för detta.

Arbetsgivaren köpte förslaget

Per Magnusson sålde in idén om att få arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning via yrkeshögskolan hos sin arbetsgivare. En rekryteringsprocess kostar hundratusentals kronor, sen tillkommer kostnader för internutbildning. Har du gjort en felrekrytering blir det ännu dyrare.

– De investeringar vi gör i utbildningen betalar sig mångfalt genom att det är betydligt enklare att hitta rätt kompetens nu. LIA-praktiken är ett utmärkt sätt att testa personer. De som fungerar och trivs anställs.

Satsningen på att rekrytera rätt har också gett en nytändning hos den äldre personalen, som blivit mer villiga att utvecklas.

Pers tips till dig som vill skapa en utbildning:

  • Titta på ditt behov. Du måste själv ha ett behov av att anställa, inte bara peka på en efterfrågan i största allmänhet.
  • Titta i närheten och ta kontakt med fler företag, även konkurrenter, det krävs för att få bredd och hållbarhet över tid.
  • Var inte rädd – om du lyckas är det värt tiden!

Vill du komma i kontakt med utbildningsanordnare?

Kontakta en skola för att samarbeta kring utformning och ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Du hittar utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsanordnare här