Krav på nationellt likvärdigt innehåll

För vissa yrkesroller kan arbetslivet ställa krav på att alla som jobbar har gemensamma kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna utöva yrket. Det kan till exempel finnas krav i lagstiftningen eller krav på certifiering för att få utöva yrket.

Branscher, organisationer eller myndigheter kan skicka in en begäran till oss om att utfärda en föreskrift om att en yrkeshögskoleutbildning som leder till en sådan yrkesroll måste innehålla vissa kursmoment eller lärandemål, samt även särskilda förkunskapskrav – oavsett vem som anordnar eller var i landet utbildningen bedrivs.

Läs mer nedan om hur du gör för att lämna in en sådan begäran.