Starta en yrkeshögskoleutbildning

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny.

Börja med att undersöka om fler företag eller organisationer inom din bransch är intresserade av att medverka. Det är viktigt att utbildningen kan uppvisa ett brett och engagerat arbetsliv som kan peka på ett tydligt behov av strategisk betydelse för en bransch eller en region.

Nästa steg är att ni hittar en utbildningsanordnare för att utforma och skicka in en ansökan till oss på Myndigheten för yrkeshögskolan. Du kan söka efter lämpliga anordnare i en excelfil som du hittar här, eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Inför en ansökan är det viktigt att du som arbetslivsrepresentant verkligen funderar på vilken kompetens du vill ha och noggrant definierar vilka krav som ställs på en medarbetare.

Yrkeshögskoleutbildningar ska leda till en tydlig yrkesroll. Personer som examineras ska dock kunna verka inom flera olika företag och kanske även inom olika branscher. Det innebär att en yrkeshögskoleutbildning inte kan utformas till nytta för endast ett specifikt företag.

Utbildningen ska heller inte kunna erbjudas inom ramen för någon annan utbildningsform, till exempel inom gymnasieskolan eller inom universitet/högskola.

Rutiner för att ansöka om att ingå i yrkeshögskolan hittar du här

Vad händer om ansökan beviljas?

Om en ansökan om att få ingå i yrkeshögskolan beviljas erhålls statsbidrag som täcker merparten av alla de kostnader man har för att bedriva en utbildning, men den fulla kostnaden är ett delat ansvar. För att kunna genomföra utbildningen krävs det också att du och dina branschkollegor ställer upp och medfinansierar. Medfinansieringen handlar oftast om tid och resurser i form av engagemang i utbildningen på olika sätt. Det kan till exempel vara att du ställer upp som handledare åt en LIA-praktikant eller upplåter din maskinpark för praktiska kursmoment.

Yrkeshögskolan är en flexibel utbildningsform. Det innebär bland annat att myndigheten normalt beviljar två utbildningsstarter innan det är dags för utbildningen att åter konkurrensutsättas i en ansökningsomgång.