Verktyg för omställning

Här kan du som är arbetsgivare eller som arbetar med personalfrågor som kompetensutveckling och omställning hitta verktyg som kan vara till hjälp.

Branschvalidering

Validering är en träffsäker metod för att synliggöra en individs faktiska kompetens. Validering kan användas vid rekrytering eller för att kartlägga och kvalitetssäkra personalens kompetens. I de modeller för validering som olika branscher utvecklat utgår valideringen ifrån standardiserade krav på kompetens för specifika arbetsuppgifter och yrkesroller. Genom att ta reda på människors faktiska kompetens och ställa den mot organisationens behov, blir det lättare att planera kompetenshöjande insatser eller nyrekrytering. Branschernas valideringsmodeller kan användas för att göra den typen av gap-analyser. Modellerna kan också användas för att synliggöra och ta tillvara på kompetens som kan användas i nya arbetsuppgifter och yrkesroller.

Här finns länkar till olika branschers information om validering och framtagna valideringsmodeller

Uppdragsutbildning

Både företag och offentliga aktörer kan köpa en hel yrkeshögskoleutbildning eller utvalda delar för att vidareutbilda den egna personalen eller av arbetsmarknadsskäl.

Offentliga aktörer kan även att köpa av biståndspolitiska skäl, för att rehabilitera enskilda personer eller för att formalisera personalens kompetens.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud antingen på yrkeshogskolan.se eller genom att filtrera i en excelfil här. Du kan t.ex. se vilka utbildningar som finns i ditt län eller i din kommun. Du kan också filtrera ut sådana som bedrivs på distans.

Kontakta utbildningsanordnaren (skolan) och hör om du kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning. Här finns mer information om uppdragsutbildning.

Vissa utbildningsanordnare har redan gjort en intresseanmälan om att erbjuda uppdragsutbildning. Du hittar listan på yrkeshogskolan.se/uppdragsutbildningar.

Läs en intervju med en utbildningsanordnare om uppragsutbildning

Kurs på tom plats

Om det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning efter att antagningen är klar, så kan utbildningsanordnaren anta studerande till en eller flera av de kurser som ingår.

Här kan du hitta de utbildningar som erbjuder kurser på tom plats (hette tidigare enstaka kurs)

Som arbetsgivare kan du tipsa om lämpliga kurser, men det är individen själv som ansöker direkt hos skolan.

Kurser och kurspaket (korta utbildningar)

Den 15 april 2020 infördes kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Syftet är att stärka möjligheterna till kompetensutveckling för den som redan har ett jobb eller befinner sig i omställning. Det kan handla både om att stärka sin nuvarande position, avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om att byta bana helt.

Även här kan du som arbetsgivare tipsa, men det är individen själv som ansöker.

Här finns en lista med kurser och kurspaket/korta utbildningar.

Mer om bakgrund och syftet med kurser och kurspaket/korta utbildningar

Se myndighetens webbinarium (YouTube)

Läs tidigare nyhet på myndighetens webb

YH-flex

I höst startar en försöksverksamhet med YH-flex, en snabb och individanpassad väg till examen. Personer som redan har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning, ska kunna få dessa validerade och sedan på kort tid kunna komplettera med endast de nödvändiga delarna för en examen.

Läs mer om YH-flex här