För utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan

Här har vi samlat information för dig som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan. Du kan bland annat läsa om de regler och riktlinjer som finns, hur du administrerar en utbildning och hur kontakten med oss på myndigheten ser ut.

Som anordnare av utbildningar inom yrkeshögskolan finns det en hel del som du behöver känna till vad gäller till exempel lag och rätt och administration av dina utbildningar.

Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan reglerar på ett övergripande plan utbildningsformen yrkeshögskoleutbildning. Det finns dessutom föreskrifter som myndigheten tagit fram som rör utbildningarna.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för anordnare inom yrkeshögskolan
Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång i månaden, med skräddarsydd information och nyheter för dig bedriver yrkeshögskoleutbildning. Prenumererar du på nyhetsbrevet missar du ingen viktig information!

Prenumerera på alla våra nyheter om yrkeshögskolan
Lägg in en prenumeration på nyheter om yrkeshögskolan så får du ett e-postmeddelande direkt när vi publicerat en nyhet  här på myh.se.