Administration av yrkeshögskoleutbildningar

Från att en utbildning har blivit beviljad till att den lämnar yrkeshögskolan finns det ett antal administrativa uppgifter du som utbildningsanordnare kommer att behöva göra. Vissa är obligatoriska, andra kan bli nödvändiga för just din utbildning.

Administrationen sker på Mina sidor

All administration av yrkeshögskoleutbildningar görs på Mina sidor via två olika tjänster:

  • Hantera beviljad utbildning
    Här ska du till exempel ange kontaktuppgifter, lägga in utbildningsbeskrivning, rekvirera statsbidrag, skicka startsignal och ansöka om förändringar i en utbildning.
    Läs mer om hantering av en beviljad utbildning
  • Hantera studiedokumentation
    Här ska du rapportera uppgifter om studerande och om deras studiedeltagande, betyg och examen.
    Läs mer om studiedokumentation

Bli användare på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning behöver du ha rätt användarroll på Mina sidor. Den eller de roller du behöver är ”Hantera beviljad utbildning YH” och/eller ”Hantera studiedokumentation YH”. I din organisation finns en eller flera personer som har behörighet att registrera nya användare och att tilldela roller.

Mer information finns i handboken

Vi har tagit fram en handbok för administration av yrkeshögskoleutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna inom yrkeshögskolan, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras.