Administration av yrkeshögskoleutbildningar

Från att en utbildning har blivit beviljad till att den lämnar yrkeshögskolan finns det ett antal administrativa uppgifter du som utbildningsanordnare kommer att behöva göra. Vissa är obligatoriska, andra kan bli nödvändiga för just din utbildning.

Administrationen sker på Mina sidor

All administration av yrkeshögskoleutbildningar görs på Mina sidor.

Bli användare på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning behöver du ha rätt användarroll på Mina sidor. Den eller de roller du behöver är ”Hantera beviljad utbildning YH” och/eller ”Hantera studiedokumentation YH”. I din organisation finns en eller flera personer som har behörighet att registrera nya användare och att tilldela roller.

Mer information finns i handboken

Vi har tagit fram en handbok för administration av yrkeshögskoleutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna inom yrkeshögskolan, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras.

Läs mer i handboken för administration av en yrkeshögskoleutbildning på Mina sidor