Administration av yrkeshögskoleutbildningar

Från att en utbildning har blivit beviljad till att den lämnar yrkeshögskolan finns det ett antal administrativa uppgifter du som utbildningsanordnare kommer att behöva göra. Vissa är obligatoriska, andra kan bli nödvändiga för just din utbildning.

Exempel på uppgifter som är obligatoriska:

 • Skicka startsignal
 • Rekvirera statsbidrag
 • Lämna uppgifter om studerandes betyg och examina
 • Skicka in underlag för Europasstillägg till examensbevis
 • Skicka in slutsignal


Exempel på uppgifter som inte är obligatoriska men som kan bli aktuella för just din utbildning:

 • Ansöka om att flytta fram startdatum
 • Ansöka om att anta fler studerande
 • Ansöka om förändringar i utbildningsplanen
 • Ansöka om särskilt pedagogiskt stöd

 

En uppgift som inte är obligatorisk men som vi verkligen rekommenderar dig att göra så fort en utbildning har blivit beviljad är att lägga in information om utbildningen så att den kan visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar, exempelvis yrkeshogskolan.se, utbildningsinfo.se, allastudier.se och studentum.se

Administrationen sker via Mina sidor

All administration av yrkeshögskoleutbildningar görs på Mina sidor.

Två olika tjänster på Mina sidor är aktuella:

 • Hantera beviljad utbildning
  Här ska du till exempel ange kontaktuppgifter, lägga in utbildningsbeskrivning, rekvirera statsbidrag, skicka startsignal och ansöka om förändringar i en utbildning.
  Läs mer om hantering av en beviljad utbildning
 • Hantera studiedokumentation
  Här ska du rapportera uppgifter om studerande och om deras studiedeltagande, betyg och examen.
  Läs mer om studiedokumentation

Bli användare på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning behöver du ha rätt användarroll på Mina sidor. Den eller de roller du behöver är ”Hantera beviljad utbildning YH” och/eller ”Hantera studiedokumentation YH”. I din organisation finns en eller flera personer som har behörighet att registrera nya användare och att tilldela roller.

Mer information finns i handboken

Vi har tagit fram en handbok för administration av yrkeshögskoleutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna inom yrkeshögskolan, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras. Här, under publikationer på myh.se, hittar du handboken.