Frågor och svar
Administration av yrkeshögskole-utbildningar

Här hittar du svaren på olika frågor som berör administration av utbildningar inom yrkeshögskolan.

Ämnen:


 • När och med hur mycket höjs schablonerna och tilläggsbeloppen för YH-utbildningar 2019?

  Schablonerna och tilläggsbeloppen höjs inom YH för de utbildningsomgångar som startar fr.o.m. 1 juli 2019 oavsett vilket år besluten är fattade. Grundschablon A höjs med 2000 kr till 56000 kr och respektive tilläggsbelopp höjs med 200 kr till 5600 kr. 

  Tillägget för utbildningar som beviljats högst 20 platser ändras och beräknas procentuellt på respektive schablonnivå, vilket innebär att detta tillägg blir högre för de högre schablonnivåerna.

  De nya schablonerna för YH-utbildningar är:

  A: 56 000

  A1: 61 600

  B: 61 600

  B1: 67 800

  C: 67 200

  C1: 73 900

  D: 72 800

  D1: 80 100

  E: 78 400

  E1: 86 200

  Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför ovan fastlagda schablonnivåer.

  Höjningen är 2 000 kr per årsplats. Höjningen gäller för alla omgångar med start fr.o.m. den 1 juli 2019 och framåt. Ingen ändring av pågående omgångar.